Aktuálny jedálniček

 
 
 

 

Aktuálny jedálniček detí v SMŠ LIENKA

(prevzaté od poskytovateľa stravy ŠJ ZŠ Smolenice)

 

 
 

jedálny lístok na tento týždeň 19 - 23.5.2014

Pondelok 19.5.2014:

 

desiata: 

obed:

olovrant:

 

Utorok 20.5.2014:

 

desiata: 

obed:

olovrant:

 

Streda 21.5.2014:

 

desiata: 

obed:

olovrant:

 

Štvrtok 22.5.2014:

 

desiata: 

obed:

olovrant:

 

Piatok 23.5.2014:

 

desiata: 

obed:

olovrant: