Kontakt

 
 
 

 
 

 

Všetky potrebné informácie o SMŠ Lienka:

 

Názov: Súkromná materská škola Lienka

Zriaďovateľ: nezisková organizácia SMŠ Lienka Smolenice

 

        Riaditeľka: Mgr. Jana Šišková

Zástupkyňa riaditeľky: Jana Slezáková

 

Škôlka je zaregistrovaná v evidencii školských zariadení Ministerstvom školstva dňom 1.9. 1996 - viď prehľad súkromných škôl, zaevidovaná v systéme REGIS (Štatistický úrad SR).

 

Bankové spojenie: SK18 0200 0000 0024 1667 9351

 

IČO: 36 07 98 21
DIČ: 20 22 50 69 15

škôlka nie je platcom DPH

 

Konzultačné hodiny: sme vám k dispozícii denne od 16h - 18h. V prípade potreby je možné dohodnúť sa na konzultácii individuálne, aj mimo konzultačných hodín, a to osobne alebo telefonicky, či mailom:

 

telefón (riaditeľka) : +421 904 983 756

emailjanka.siskova83@gmail.com

 

Prevádzka SMŠ Lienka: v pracovných dňoch od 6h - 18h

Počet pedagogických zamestnancov: 4

Počet nepedagogických zamestnancov: 3

 

Počet tried: 2

  • 2 - 4 ročné deti (mladšia skupina) - triedna učiteľka:  Jana Slezáková, Zuzana Antošková
  • 5 - 6 ročné deti (staršia skupina) - triedna učiteľka: Mgr. Jana Šišková, Jaroslava Sobotová

 

Adresa: SNP 97

                919 04   Smolenice

                Slovenská republika

 

 

Nájdete nás tu: 

 

 
 

Pre záujemcov, či zvedavcov:

Ak máte na nás pár otázok, či máte záujem o zverenie vášho dieťatka do našich rúk, kontaktujte nás telefonicky, mailom, prípadne pomocou tohto formulára. Radi na všetko odpovieme.

 CAPTCHA ImageRefresh Image