Dokumenty k 2 % uplatňované tento rok (2016)

 
 
 

 

 

 

Napíšte nám.

 

 
 

Dokumenty k 2 % uplatňované tento rok (2016)

Na tomto mieste si môžete stiahnuť a vytlačiť dokumenty, potrebné k uplatneniu si 2 % z dane z príjmov.

Postup na poukázanie 2 %

Vyhlásenie pre zamestancov

Potvrdenie - daň

O dokumenty je možné požiadať aj priamo panie učiteľky v škôlke SMŠ Lienka.