Rodičom

 
 
 

 

pár dôležitých informácií pre rodičov

 
 

Mamička, ocko, nezabudnite ...

1. Priveďte ma do škôlky včas, lebo ak prídem ráno neskoro, nebudem mať čas pohrať sa s kamarátmi.

2. na moje veci mi napíšte meno, ak si nebudem vedieť svoje veci poznať, pani učiteľka mi pomôže, lebo moje meno prečíta.

3. AK nepôjdem do škôlky, včas ma odhláste, aby ste neplatili za jedlo, ktoré nezjem.

4. Obliekajte ma primerane počasiu a nehnevajte sa na mňa, keď sa pri hre zašpiním.

5. Neprehliadnite, čo je napísané na nástenkách a na našej stránke - pre vás.

6. Chodievajte na naše besiedky, tvorivé dielne a iné spoločné akcie, teším sa, že uvidíte, koľko som sa toho naučil.

7. Aj keď nechodím do ozajstnej školy a nedostávam známky, opýtajte sa ma ako sa mi v škôlke darilo.

8. Nedávajte ma do škôlky, keď som chorý (á), nechcem nakaziť svojich kamarátov.

9. Chcem vám povedať, že panie učiteľky sú tu i pre vás, preto vám radi povedia o mojich pokrokoch, len sa ich opýtajte.

                                                                        váš škôlkár Smolenickej lienky

 

Čo je potrebné deťom do škôlky doniesť na začiatku roka

Milí rodičia,

na tejto stránke nájdete všetko to, čo je potrebné priniesť vášmu dieťatku začiatkom roka do škôlky. Ak ste informácie, ktoré ste dostali na rodičovskom združení pred začiatkom školského roka stratili, nevadí, nájdete ich na týchto stránkach.

 • na maľovanie a tvorenie
 • šatňa
 • umyváreň
 • spálňa
 • cvičenie
 • modelovanie
 • hygienická starostlivosť o veci detí
 • označenie vecí
Celý článok...
 

Cenník SMŠ Lienka

A. Hygienické potreby 15 € / polrok

B. Stravné: 32,30 €/ mesiac + 20€ vratná kaucia

C. Školné za vzdelanie:

D. Školné - príspevok rodičov na prevádzku škôlky: 

 • dieťa do 3 rokov : 170 
 • dieťa od 3 rokov :   70
 • súrodenci zľava pre staršie dieťa, t. z: 50 
 • dieťa vyžadujúce si ŠVVP: 150€

E. Zápisné 30 € /1 školský rok (z toho 10 eur putuje ako členské do OZ Smolenická Lienka, štatutár p. Jana Slezáková)

Platbu je možné zrealizovať vkladom do pokladne v hotovosti alebo bankovým prevodom. Financie slúžia na úhradu prevádzkových nákladov. Výchova a vzdelávanie detí je zdarma.


 

Celý článok...
 

Stravovanie v SMŠ Lienka

Ak má vaše dieťa nejaké zdravotné obmedzenie v podobe potravinovej alergie, averzie, ochorenia (celiakia, cukrovka, neznášanlivosť laktózy), informujte o tom vedenie škôlky, alebo priamo riaditeľku. Spoločne nájdeme riešenie tak, aby dieťa i vy, rodičia ste boli spokojní.

Často sa nás rodičia pýtajú, čo majú priniesť deťom do škôlky, keď ich ratolesti oslavujú sviatok mena, či narodeniny. Ak je to pre vás prijateľné, deti v škôlke obľubujú ovocie, ktoré im bohato stačí: najlepšie sezónne (jabĺčka, hrušky, slivky...) Nerobte si v zásade s tým starosti.

Celý článok...
 

Máte otázku, pýtajte sa

Riaditeľka SMŠ Lienka: Mgr. Jana Šišková 0904 983 756

Zástupkyňa riaditeľky: Zuzana Antošková: 0948 393 928

Triedna učiteľka mladšej skupiny: Jana Slezáková: 0908 834 396

Zuzana Antošková  0948/ 393 928

Triedna učiteľka staršej skupiny: Mgr. Jana Šišková 0904 983 756, Jaroslava Sobotová,  učiteľka

1. zriaďovateľ: Ing. Tomáš Šiška

2.zriaďovateľka a štatutárka : Jaroslava Sobotová : 0905 146 826

Zabezpečenie stravy a vedúca Výdajnej školskej jedálne: Bohdana Vyrvová: 0908 467 622 (odhlasovanie a prihlasovanie detí na stravu)

Školník a kurič: Augustín Antoška

Upratovačka: Gabriela Kollárová

Mzdová účtovníčka: Jaroslava Sobotová : 0905 146 826

mail škôlky: jkollarova@szm.sk ,

sobotova.j@post.sk

Rodičia a priatelia školy sú združeni v OZ Smolenická Lienka so štatutárkou Janou Slezákovou. Tomuto OZ sa odovzdávajú 2% z daní. IČO 42401577 so sídlom SNP 97, 919 04 Smolenice