Sme

 
 
 
Koletív SMŠ Lienka

 

náš kolektív

 

 
 

Prečo práve Lienka?

Mnohí sa pozastavili nad tým, prečo sme pre názov našej škôlky vybrali práve meno červeno-čierneho chrobáčika.

Lienka je nazývaná aj chrobáčikom Panny Márie, patrónky matiek, detí i Slovenska a to bol jeden z dôvodov, prečo bola ľuďmi privolávaná a chránená. Hospodárom pomáhala chrániť úrodu pred škodcami, detičky s ňou rečňovankou zisťovali, aké bude počasie a volali ju aj Panbožkova kravička. Symbolika je zreteľná a zdá sa, že táto "bodkolienka" je symbolom zaujímavým ako pre deti, tak aj pre dospelých do dnešných čias.  Nakoľko je Panna Mária patrónkou aj našej škôlky, stal sa ňou aj tento malý chrobáčik pod jej ochranou -  práve malá lienka.

 

 

Tak ako škôlkári i školáčikovia, aj my 1. septembra máme veľký deň: 1.9.1996 totiž súkromnú škôlku neziskového charakteru založili tri učiteľky so srdcom pre deti - panie: Zuzana Antošková, Jaroslava Sobotová a Zdenka Šimeková. Vďaka nim už skoro 2 desaťročia trávia v hre, speve i oslave folklóru i tradícií každoročne okolo 50 smolenických detičiek v Smolenickej lienke.

 

 

Každoročne, na Smolenickom nádvorí zámku, tretiu prázdninovú sobotu - v júli sa stretávame s deťmi Smoleníc i okolia a spoločne pekným programom hrou, spevom i tancom slávime skutočnosť, že toľké roky, znova a znova sa k nám vracajú detičky odchovancov smolienkáčov  ako rodičia a zverujú nám s dôverou svoje ratolesti.

Úprimne si prajeme, aby smolenické deti boli v našej obci šťastné a spokojné, nech prežívajú vo veselosti a tvorivosti nádherné detstvo. Je nádherné vedieť, že je nám dovolené im ku každodenným zážitkom a úsmevu na tvári aktívne prispievať ako ich sprievodcovia - učitelia - druhé mamy na ich ceste životom a môžeme ich odprevadiť až do školských lavíc.

 

Ďakujeme vám, smolenické detičky za to, že ste si vybrali na detstvo práve našu malebnú dedinku pod Karpatmi a čarovným zámkom, ba aj našu

Smolenickú lienku.

 

 

Čo robí našu škôlku inou

Kde bolo tam bolo, v roku 1996 prišlo jedno rozhodnutie troch oddaných dušičiek  službe deťom: Jaroslavy Sobotovej, Zuzany Antoškovej a Zdenky Šimekovej, že svoju lásku k deťom, folklóru a vzdelávaniu tých najmenších prenesú do novovytvoreného "útočiska" , neobvyklého na vtedajšiu dobu - neziskovej organizácie v podobe súkromnej materskej školy, ktorá v tejto forme (kód 119) pracuje doteraz.

Učenie sa jazykov hrou, kreatívna tvorba, prechádzky, či tvorivosť v podobe tvorivých dielní s rodičmi, spoločnej prípravy karnevalu, vianočného posedenia, Detského Silvestra,či Dňa detí, Dňa matiek, Letného tábora, nie je v škôlke výnimkou.

Počas dlhých rokov SMŠ Lienka dodržiava jeden zo základných princípov: nezvyšovať školné, aby sa neznižovala životná úroveň rodín s malými deťmi v Smoleniciach a okolí vzhľadom na ekonomickú situáciu v krajine a vzácnosť: umožňovať mamičkám nástup do zamestnania, čo sa jej už skoro dve desaťročia darí.

Škôlka Lienka je otvorená tak, aby všetci pracujúci rodičia v kľude, bez ťažkostí vedeli po svoje dieťa prísť bez obmedzenia v práci. Dvere škôlky sú otvorené aj počas prázdnin, keď mnohé škôlky nepracujú, rovnako je to počas prázdnin v mesiaci júl. Výnimkou je august, keď škôlka musí dodržať zákonnú lehotu (3 týždne) uzatvorenej prevádzky na dezinfekciu, drobné opravy priestorov, či obnovu náterov. Výhodou škôlky je prijímanie  detí od 2 rokov veku, čím nahrádza  aspoň čiastočne chýbajúce jasle v obci. Navyše, málokto vie, že našu škôlku navštevujú aj deti s ľahším postihnutím a darí sa im u nás veľmi dobre. Do škôlky sa môže rodič prísť pozrieť po dohovore s riaditeľkou. Škôlka prijíma deti priebežne, počas roka, nie je potrebný nástup k začiatku školského roka.

Za pozornosť stojí fakt, že bývalé deti, ktoré sa stali v súčasnosti rodičmi, privádzajú svoje ratolesti do škôlky a k učiteľkách, ktoré mali radi a na ne vo svojich spomienkach nezabudli. 

 

Škôlka Lienka vychovala už niekoľko generácií , odprevádza ich do školských lavíc ZŠ Smolenice a stojí pri nich aj v deň, tak dôležitý v ich živote: byť prvák om je veľká vec smiley.

Bývalí škôlkári sa do priestorov rodnej škôlky vracajú často a radi: či už na tvorivé dielne, alebo pri rôznych programoch pre deti. 

O škôlku prejavujú záujem v poslednom čase zaujímaví ľudia, umelci, spisovatelia i ľudia, nápomocní deťom i ich rodičom. Pripravujú spoločne program pre deti, kde radi pozývajú medzi seba všetky deti zo Smoleníc.