Spoznávajte Smolenice

 
 
 

 

pre tých, čo chcú našu obec spoznať lepšie

 
 

Správy o hospodárení a činnosti našej škôlky

Pre tých, čo sa zaujímajú o dianie v našej škôlke po organizačnej a ekonomickej stránke dávame do pozornosti Správy o hospodárení a činnosti našej škôlky.

K nahliadnutiu ju môžete nájsť tu.

 

O Smoleniciach

Naša obec - Smolenice leží na úpätí Malých Karpát v okrese Trnava, asi 60 km severovýchodne od Bratislavy a 25 km severozápadne od Trnavy. Dostanete sa do nej hravo normálnou dopravou (autobusom, vlakom). Naša obec má dve časti: Smolenice a Smolenickú Novú Ves (pôvodný názov obce je Neštich).

Poloha Smoleníc na okraji Trnavskej kotliny, jednoduchá prístupnosť a úrodnosť umožnili osídlenie tohto územia už v staršejkamennej dobe. Z tohto obdobia sa však zachovali len ojedinelé archeologické nálezy, väčší výskyt je až v mladšej kamennej dobe. Najvýznamnejšie je obdobie prechodu medzi bronzovou dobou a železnou dobou – halštatská doba, kedy asi v šiestom storočí pred Kr. existovalo na vrchu Molpír veľké keltské hradisko. Na rovnakom mieste neskôr existovala i veľkomoravská osada.

Celý článok...
 

Pamiatky a zaujímavosti

Park bývalého kaštieľa so vzácnymi drevinami (neudržiavaný)

Celý článok...
 

Užitočné linky

Obecný úrad Smolenice

Kultúrne dianie

Kde sa ubytovať 

Kde sa na výlete v Smoleniciach najesť

Časopis Smoleničan

Základná škola Smolenice

Farský úrad Smolenice

Spisovatelia Smoleníc